Informujemy, że pośrednikiem oraz zarządzającym
portfelami Monument F SPV1-6 jest KRK Partners Sp. z o.o.

Odwiedź stronę KRK PARTNERS https://krk-partners.pl

Dane rejestrowe Monument F SPV3 Sp. z o.o.

  • Pełna nazwa przedsiębiorstwa: Monument F SPV3 Sp. z o.o.
  • Adres siedziby: ul. Lipska 6/U18; 30-721 Kraków
  • E-mail: biuro@krk-partners.pl
  • Telefon: +48 12 307 44 55
  • Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000720417
  • NIP: 6762545853
  • REGON: 369553598
  • Numer rachunku: 96 1140 1081 0000 3999 3000 1001
  • Kapitał: 5 000 zł


Dokumenty

Brak udostępnionych plików

Kontakt

Monument Fund S.A.
ul. Lipska 6/U18
30-721 Kraków

NIP: 6762515007
REGON: 36562193700000

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, w całości wpłacony.