Informujemy, że pośrednikiem oraz zarządzającym
portfelami Monument F SPV1-6 jest KRK Partners Sp. z o.o.

Odwiedź stronę KRK PARTNERS https://krk-partners.pl

Relacje inwestorskie

  • Zarząd spółki pod firmą Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640924, NIP 6762515007 , REGON 365621937 (“Spółka”), niniejszym wzywa po raz piąty właścicieli i posiadaczy dokumentów akcji Spółki serii A o numerach A1-A50.000 oraz akcji Spółki serii B o numerach B1-B50.000, do złożenia ww. dokumentów akcji w siedzibie Spółki.
  • Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 01/09/2020 z 9.09.2020 r.
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia jedyną możliwością wykonywania praw z akcji, w tym zbycia akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze ww. uchwały Walnego Zgromadzenia.
  • Zarząd spółki pod firmą Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Zabłocie 25/5,30-701 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640924, NIP: 6762515007, REGON: 365621937 („Spółka”), niniejszym wzywa po raz czwarty właścicieli i posiadaczy dokumentów akcji Spółki serii A o numerach A1-A50.000 oraz akcji Spółki serii B o numerach B1-B50.000, do złożenia ww. dokumentów akcji w siedzibie Spółki.
  • Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 01/09/2020 z 9.09.2020 r. Moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia jedyną możliwością wykonywania praw z akcji, w tym zbycia akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze ww. uchwały Walnego Zgromadzenia.
  • Zarząd spółki pod firmą Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640924, NIP: 6762515007, REGON: 365621937 („Spółka”), niniejszym wzywa po raz trzeci właścicieli i posiadaczy dokumentów akcji Spółki serii A o numerach A1-A50.000 oraz akcji Spółki serii B o numerach B1-B50.000, do złożenia ww. dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 01/09/2020 z 9.09.2020 r. Moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia jedyną możliwością wykonywania praw z akcji, w tym zbycia akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze ww. uchwały Walnego Zgromadzenia.
  • Zarząd spółki pod firmą Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640924, NIP: 6762515007, REGON: 365621937 („Spółka”), niniejszym wzywa po raz drugi właścicieli i posiadaczy dokumentów akcji Spółki serii A o numerach A1-A50.000 oraz akcji Spółki serii B o numerach B1-B50.000, do złożenia ww. dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 01/09/2020 z 9.09.2020 r. Moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia jedyną możliwością wykonywania praw z akcji, w tym zbycia akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze ww. uchwały Walnego Zgromadzenia.
  • Zarząd spółki pod firmą Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640924, NIP: 6762515007, REGON: 365621937 („Spółka”), niniejszym wzywa jako właścicieli i posiadaczy dokumentów akcji Spółki serii A o numerach A1-A50.000 oraz akcji Spółki serii B o numerach B1-B50.000, do złożenia ww. dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 01/09/0202 z 9.09.2020 r. Moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze ww. uchwały Walnego Zgromadzenia.

Kontakt

Monument Fund S.A.
ul. Lipska 6/U18
30-721 Kraków

NIP: 6762515007
REGON: 36562193700000

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, w całości wpłacony.