Pytania i odpowiedzi

ikona
1. Co w sytuacji, jeżeli klient nie prowadzi działalności gospodarczej?

Monument Fund finansuje tylko i wyłącznie przedsiębiorców. Dlatego klient, który ubiega się o finansowanie powinien założyć działalność gospodarczą, przed udzieleniem pożyczki. Cenimy potencjał biznesowy i pomysł. W przypadku start-upów wymagamy jedynie krótkiego opisu działalności gospodarczej.

2. Na jaki cel klient może uzyskać finansowanie?

Na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęściej są to:
• Cele inwestycyjne: zakup nieruchomości, projekty deweloperskie, projekty budowlane etc.
• Spłata zaległych zobowiązań – ZUS/US/Komornik/kontrahenci.

3. Czy istnieje możliwość wypłacania pożyczki w transzach?

Tak – istnieje taka możliwość. Dotyczy to przede wszystkim złożonych i wieloetapowych projektów budowlanych. Kolejne transze są wypłacane w miarę postępu realizowanej przez klienta inwestycji.

4. Czy można przedłużyć czas trwania pożyczki?

Tak – można wydłużyć czas trwania pożyczki. Taka decyzja jest podejmowana na wniosek klienta, kiedy zbliża się termin zapadalności zobowiązania.

5. Czy operat szacunkowy jest potrzebny do wstępnej analizy wniosku pożyczkowego?

Nie.

6. Ile wynosi wartość LTV?

• Lokalizacja A – do 65 % LTV
• Lokalizacja B – 40-45% LTV
• Lokalizacja C – do 30-40% LTV
Jeżeli nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie znajduje się poza lokalizacją, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia LTV. Przyznana kwota pożyczki może zostać podniesiona, po uzyskaniu dodatkowych informacji.

7. Jaki jest okres finansowania?

Od 6 do 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

8. Czy istnieje możliwość zabezpieczania na 2. miejscu hipotecznym?

Tak. Istnieje możliwość zabezpieczenia nieruchomości na 2. miejscu hipotecznym.

9. Czy klient jest weryfikowany w bazach typu BIK, BIG?

Nasi klienci nie są weryfikowani w bazach BIK, BIG czy KRD. Dla Monument Fund liczy się potencjał biznesowy klientów i odpowiednie zabezpieczenie nieruchomości.

10. Czy można zabezpieczyć pożyczkę na nieruchomość osoby trzeciej?

Istnieje możliwość zabezpieczenia pożyczki na nieruchomość osoby trzeciej. Pod warunkiem, że pomiędzy pożyczkobiorcą a osobą trzecią istnieje powiązanie rodzinne lub biznesowe.

11. Co zrobić, jeżeli klient nie posiada nieruchomości w określonej przez Was lokalizacji?

Jeżeli nieruchomość znajduje się poza wyznaczonymi lokalizacjami, analizujemy jej stan indywidualnie i na tej podstawie podejmujemy dalsze kroki.

12. Czy istnieje możliwość odsunięcia spłaty w czasie?

Tak – istnieje możliwość odsunięcia spłaty w czasie (karencji). Standardowo klient może wydłużyć okres spłaty do 3 miesięcy. Spłata wygląda w następujący sposób: przez pierwsze 3 miesiące klient nie spłaca nic. Naliczone odsetki oddaje razem z kapitałem na koniec umowy. Taki model spłaty daje klientowi czas na zwrot z planowanej inwestycji i uzyskanie finansowej płynności.

13. W jaki sposób Monument Fund ustanawia zabezpieczenie na nieruchomości?

Preferujemy tylko dwa rodzaje zabezpieczenia, które uważamy za optymalne w kontekście ochrony interesów obu stron. Jest to hipoteka i przewłaszczenie. Hipoteka pozwala Klientowi na zachowanie prawa własności, dodatkowo Monument Fund umożliwia wpis na 2. miejscu hipotecznym w Księdze Wieczystej. Z kolei przewłaszczenie polega na czasowym przeniesieniu przez dłużnika prawa własności na wierzyciela. Model stosowany przez Monument Fund jest bezpieczniejszy niż ten powszechnie stosowany – m.in. najpierw czekamy na dobrowolną spłatę, a ewentualna sprzedaż nieruchomości odbywa się tylko i wyłącznie w drodze przetargu. W zależności od sytuacji i możliwości klienta – Monument Fund rekomenduje jedną z dwóch opcji. Inne formy zabezpieczenia nie są akceptowane.

Więcej informacji dotyczących hipoteki i przewłaszczenia jako formy zabezpieczenia znajdziesz w prezentacji o produkcie.

14. Kim jest koordynator?

To osoba, która nadzoruje analizowanie wniosku po stronie centrali sieci.

ikona
1. Czy przy składaniu wniosku, zawsze wymagane są dokumenty finansowe?

Dokumenty finansowe wymagane są w sytuacji, gdy:
• Zabezpieczeniem jest hipoteka,
• kiedy klient chce się starać o premię za biznes. (W tym przypadku należy dołączyć również wyciągi z rachunków bankowych za ostatnie 6 miesięcy).
• Jeżeli nieruchomość znajduje się poza klasami lokalizacji. Preferowane klasy lokalizacji dzielą się na 3 grupy:
- do 49% LTV - miejscowości, pow. 100 000 mieszkańców.
- 40-45% LTV - miejscowości pow. 60 000 mieszkańców lub turystyczne.
- 30-40% LTV - miejscowości pozostałe.
Szczegółową listę miejscowości z podziałem na lokalizacje znajdziesz w Niezbędniku Eksperta Finansowego.

2. Co jest potrzebne do złożenia wniosku pożyczkowego?

• Wypełniony wniosek pożyczkowy klienta, przesłany za pośrednictwem landing page. (dedykowanej strony/formularza do przesyłania wniosków). Aby skorzystać z właściwego landing page – skontaktuj się ze swoim opiekunem.
• Księga Wieczysta i powierzchnia użytkowa, jeżeli nie ma takiej informacji w KW.
• Kolorowe zdjęcia nieruchomości w formie cyfrowej; wewnątrz oraz na zewnątrz nieruchomości.

3. Jakie dokumenty są potrzebne do całego procesu pożyczkowego?

Decyzja jest podejmowana w 48 h. Wszystko zależy od tego czy wymagane dokumenty są kompletne. Do wstępnej decyzji wystarczy uzupełniony formularz i zdjęcia nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie. Dołączenie operatu szacunkowego – usprawni i przyśpieszy podjęcie decyzji. Pełna informacja na temat dokumentów znajduje się w Niezbędniku Eksperta Finansowego.

4. Czy wniosek pożyczkowy musi być podpisany przez Klienta?

Do wstępnej decyzji wystarczy wysłanie formularza. Przy finalizacji wniosku konieczny jest podpis klienta.

5. Jakie są najczęstsze powody odrzucenia wniosku pożyczkowego?

• rodzaje nieruchomości, które nie są preferowane przez Monument Fund. Listę i przykłady nieruchomości preferowanych znajdziesz w Niezbędniku Eksperta Finansowego oraz prezentacji o produkcie.
• nieuregulowany stan prawny nieruchomości,
• przeszacowana wartość nieruchomości,
• brak realnego planu spłaty w terminie,
• brak ekonomicznego uzasadnienia transakcji,
• wady prawne nieruchomości – np. budynek stanowiący zabezpieczenie w części usytuowany jest na działce należącej do sąsiada; w księdze wieczystej jest kilku współudziałowców, a łączna suma udziałów wynosi 150% zamiast 100% itp.
• zbyt wysoki poziom LTV,
• nieruchomość podlega ograniczeniom w obrocie prywatnym w związku z obwiązującymi w Polsce przepisami prawa – m.in. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Każdy klient, którego wniosek został rozpatrzony odmownie, otrzymuje od nas wyczerpującą informację zwrotną na temat powodów odmowy.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Niezbędniku Eksperta Finansowego oraz prezentacji o produkcie.

6. Jak mam wskazać opiekuna wniosku?

Opiekuna wniosku można wskazać na etapie wypełniania formularza (należy wpisać imię i nazwisko w pole: Opiekun Monument Fund). Jeśli opiekun nie jest Ci znany – zostanie przydzielony zgodnie z regionem.

ikona
1. Czy ważne jest uzupełnienie wszystkich pół w landing page?

Tak. Dzięki temu Ty i Twój klient szybciej otrzymacie wstępną decyzję.

2. W jaki sposób wpisać Księgi Wieczyste?

Jeżeli do wpisania jest kilka ksiąg wieczystych – należy wpisać je kolejno, oddzielając przecinkiem lub średnikiem.

3. Jakie niezbędne załączniki dołączyć do formularza?

Niezbędnym załącznikiem są kolorowe zdjęcia nieruchomości wewnątrz i na zewnątrz. Dobra dokumentacja fotograficzna nieruchomości zawierająca, co najmniej kilka zdjęć obiektu pozwoli nam szybciej podjąć wstępną decyzję.

4. Co wpisać w polu uwagi?

Wszystko to, co może wpłynąć korzystnie na udzielenie pozytywnej decyzji – przede wszystkim precyzyjna i wyczerpująca argumentacja. Dzięki temu szybciej otrzymasz odpowiedź.

5. Co mam zrobić, jeśli formularz nie działa poprawnie?

Wyślij maila na adres: helpdesk@monumentfund.pl

6. Jak wpisać opiekuna na listę?

Jeżeli znasz imię i nazwisko swojego opiekuna – wpisz go ręcznie, jeżeli nie znasz nie wpisuj nic. W takiej sytuacji Twój wniosek zostanie przydzielony najbliższemu doradcy w regionie lub okolicy.

7. Jak szybko otrzymam odpowiedź na maila wysłanego na helpdesk@monumentfund.pl?

Odpowiadamy jak najszybciej. Standardowo klient otrzymuje odpowiedź do 24h.

8. Co, jeśli nie otrzymam odpowiedzi na maila wysłanego na helpdesk@monumentfund.pl?

Skontaktuj się z dyrektorem regionu – właściwego dla Twojego obszaru. Kontakt do wszystkich dyrektorów regionalnych znajdziesz w Niezbędniku Eksperta Finansowego.

9. Jak dopisać do formularza kilka nieruchomości?

Po przecinku lub średniku wprowadzamy nr księgi wieczystej w pole o nazwie – Numer KW. Dodatkowe informacje należy wpisywać w polu – dodatkowe uwagi.

10. Czy jest konieczne wpisywanie nr NIP w pole staż działalności?

Nie jest konieczne wpisywanie nr NIP w pole staż działalności. Pole staż działalności nie jest wymagane we wszystkich formularzach. W sytuacji kiedy firma nie zarejestruje działalności gospodarczej przy składaniu wniosku – konsultant Monument Fund uzupełni tę informację na późniejszym etapie analizy. Naszym celem jest stworzenie przedsiębiorcom najbardziej optymalnych warunków do skorzystania z oferty finansowania.

11. W jaki sposób wprowadzić informacje do pola cel finansowania?

Do pola cel finansowania została dodana rozwijana lista z hasłami do wyboru oraz osobne pole z możliwością wprowadzenia szczegółowego opisu. Pracujemy nad tym, aby zamiast dotychczasowej listy rozwijanej istniała możliwość wielokrotnego wyboru.

12. W jaki sposób dowiem się, że moje zgłoszenie zostało wysłane?

W tej chwili po wysłaniu formularza u dołu strony pojawia się napis – zgłoszenie wysłane. Wiemy, jak ważna jest informacja zwrotna, dlatego pracujemy nad jeszcze lepszą wersją potwierdzenia, że formularz został wysłany.