icon

Polityka prywatności

W ramach Grupy Monument Fund stale pracujemy nad poprawą świadczenia usług na rzecz swoich Klientów. Częścią tego procesu jest zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych, które Pan/i nam przekazuje. Naszym celem jest zapewnienie Pana/i o tym, że przekazane nam dane osobowe są stosownie zabezpieczone. Chcemy także przekazać Panu/i podstawowe informacje o gromadzeniu przez nas danych osobowych w ramach Grupy Monument Fund (dalej jako „Grupa Monument Fund” lub „my”, „nas”, „nam”, „nasze”).

 1. Jakie kwestie opisuje niniejsza Polityka
  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, zobowiązujemy się do stosowania odpowiednich środków zgodnych z RODO w zakresie gromadzenia, przetwarzania i ochrony Pana/i danych osobowych. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, dalej jako „Polityka”.
  Polityka opisuje:
  a. jaki rodzaj danych osobowych gromadzimy,
  b. dlaczego i w jaki sposób dane osobowe są gromadzone,
  c. jak wykorzystujemy dane osobowe, komu je przekazujemy i na jakich zasadach,
  d. jakie ma Pan/i prawa, jeśli chodzi o swoje dane osobowe.
 2. Kiedy Polityka będzie miała do Pana/i zastosowaniePolityka ma zastosowanie w każdym przypadku korzystania przez Pana/ią z usług którejkolwiek ze spółek tworzących Grupę Monument Fund. Korzystanie z usług oznacza w szczególności:a. kontaktowanie się Pana/i z daną spółką z Grupy Monument Fund lub gdy to spółka z tej Grupy kontaktuje się z Panią/em w sprawie oferowanych przez nią usług,
  b. złożenie wniosku o udzielenie pożyczki (w siedzibie pożyczkodawcy, za pośrednictwem strony internetowej www.monumentfund.pl i w wyniku współpracy z pośrednikami finansowymi),
  c. zawarcie umowy pożyczki i czynności związane z jej wykonaniem,
  d. czynności wykonywane po zakończeniu obowiązywania umowy pożyczki, w tym czynności windykacyjne.
 3. Kto tworzy Grupę Monument Fund
  Grupę Monument Fund tworzą spółki współpracujące ze sobą na zasadach szeroko rozumianego partnerstwa, na podstawie zawartych pomiędzy spółkami umów. Są to następujące spółki:
  a. Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000640924, NIP 6762515007,
  b. Monument Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000700173, NIP 6762537894,
  c. Monument F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000543194, NIP 6762485080, kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł,
  d. Monument F SPV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000690748, NIP 6762534660, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł,
  e. Monument F SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000652915, NIP 6762518796, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.
  f. Monument F SPV3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000720417, NIP 6762545853, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.
  g. Monument F SPV4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000732030, NIP 6762549302, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.
  h. Monument F SPV5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746669, NIP 6762554119, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.
  i. Monument F SPV6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000696875, NIP 6762536541, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.
 4. Kto jest Administratorem Pani/a danych osobowych?
  Administratorami danych są wszystkie spółki z Grupy Monument Fund. Spółki te na podstawie zawartego pomiędzy sobą porozumienia wspólnie decydują jakie Pana/i dane osobowe, przez którą spółkę, w jakim celu i w jaki sposób są wykorzystywane. Szczegółowy opis podziału funkcji i obowiązków w ramach Grupy Monument Fund znajdzie Pan/i w punkcie 7 Polityki.
 5. Jakie Pana/i dane osobowe zbieramy?
  gdy składa Pan/i wniosek o udzielenie pożyczki (wniosek pożyczkowy)
   1. imię i nazwisko (PESEL, seria i nr dowodu osobistego),
   2. firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza (NIP, REGON, KRS),
   3. numery telefonów, adresy email, adresy zamieszkania, zameldowania oraz adresy do korespondencji,
   4. wysokość miesięcznych dochodów (przybliżona),
   5. informacje o posiadanych przez Pana/ią zadłużeniach (np. w ZUS, kredyty bankowe),
   6. numer księgi wieczystej prowadzonej dla Pana/i nieruchomości i inne dane dotyczące nieruchomości (np. adres jej położenia, powierzchnia),
   7. inne informacje o sytuacji majątkowej;
  gdy składa nam Pan/i dokumenty, które potrzebne są do dokonania przez nas oceny Pana/i sytuacji majątkowej dane osobowe zawarte w dokumentach przedłożonych przez Pana/ią
  gdy kontaktuje się Pan/i z nami lub to my się z Panem/ią kontaktujemy
  1. dane osobowe podawane przez Pana/ią za każdym razem kiedy się Pan/i z nami kontaktuje (w jakiejkolwiek formie) w zakresie dotyczącym naszych usług (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania) lub gdy kontaktuje się z nami Pan/i za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  2. dane dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości (np. sms) jakie wysyłamy do Pana/i, w tym łącza zawarte w tych wiadomościach, które Pan/i otworzy,
  3. Pani/Pana uwagi i opinie o świadczonych przez nas usługach
  gdy zakłada Pan/i konto na naszym blogu (http://blog.monumentfund.pl/) dane logowania do Pana/i konta, które Pan/i wybrał/a (nazwa użytkownika lub adres e-mail i hasło)
  inne źródła pozyskiwania danych osobowych możemy wykorzystywać dane osobowe:

  1. pozyskiwane za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. żeby ulepszać świadczone przez nas usługi lub prowadzone przez nas działania marketingowe),
  2. pozyskiwane z ogólnodostępnych rejestrów danych (np. rejestr REGON, CEiDG) – w przypadku braku spłaty przez Pana/ią zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki celem wyegzekwowania należnej nam kwoty
 6. Cele i podstawy przetwarzania danych
  Do czego wykorzystujemy Pana/i dane osobowe Dlaczego wykorzystujemy Pana/i dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania (wykorzystania) Pana/i danych osobowych
  Udostępniania Panu/i naszych usług . Aby móc przeanalizować Pana/i sytuację majątkową celem dokonania oceny czy zawrzemy z Panem/ią umowę pożyczki i jaką szacunkowo kwotę Panu/i pożyczymy i jakie ewentualnie zabezpieczenie naszych roszczeń zostanie ustanowione. Przetwarzanie niezbędne do podjęcia na Pana/i żądanie czynności przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy.

  Jeśli nie poda nam Pan/i tych danych nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy.

  Usprawnianie i zarządzanie dokonywanymi przez nas w Internecie operacjami. Aby zarządzać i usprawniać działanie prowadzonych przez nas stron internetowych (w tym bloga).

  Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii aby dostosować te strony internetowe do potrzeb ich użytkowników oraz do celów statystycznych. Więcej informacji o plikach cookie znajdzie Pan/i w Polityce plików cookie dostępnej pod adresem: https://monumentfund.pl/cookie-policy/

  Prawnie uzasadniony interes Grupy Monument Fund:

  mamy uzasadniony interes w:

  1. zaspokajaniu Państwa potrzeb, w tym dostarczanie naszych usług,
  2. poznaniu Pana/i opinii na temat naszej działalności,
  3. ulepszaniu już istniejących usług i testowanie naszych nowych produktów i usług
  Kontaktowanie się z Panem/ią w jakiejkolwiek formie. Aby kontaktować się z Panem/ią np. listownie, za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail, telefonicznie. Pana/i zgoda w przypadku materiałów o charakterze marketingowym i informacji handlowych;

  Prawnie uzasadniony interes Grupy Monument Fund – w przypadku udzielania wyjaśnień w odpowiedzi na Pana/i zapytanie lub informowanie o wprowadzonych przez nas zmianach (np. w Polityce):

  mamy uzasadniony interes w ochronie i wspieraniu naszych potencjalnych i obecnych Klientów

  Aby odpowiadać na Pana/i posty w mediach społecznościowych skierowane do nas i dotyczące naszych usług. Prawnie uzasadniony interes Grupy Monument Fund:

  mamy uzasadniony interes w ochronie, informowaniu i wspieraniu naszych potencjalnych i obecnych Klientów

  Aby zarządzać konkursami, w których biorą udział pośrednicy (dotyczy wyłącznie osób, które zgłoszą chęć udziału w konkursie ogłoszonym przez Administratorów danych). Przetwarzanie niezbędne do podjęcia na Pana/i żądanie czynności przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy.

  Jeśli nie poda nam Pan/i tych danych nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy.

  Dochodzenie przez nas roszczeń wynikających z umowy zawartej z Panem/ią. Aby uzyskać należne nam świadczenie w przypadku braku jego spełnienia. Prawnie uzasadniony interes Grupy Monument Fund
  mamy uzasadniony interes w dochodzeniu lub obronie naszych roszczeń.

   

 7. Jakie funkcje pełnią poszczególne spółki w Grupie Monument Fund?
  W ramach Grupy Monument Fund na podstawie odpowiednich umów dokonaliśmy podziału czynności i usług świadczonych przez każdą ze spółek wchodzących w jej skład. Ponieważ podczas świadczenia tych czynności i usług dochodzi do wykorzystywania Pana/i danych osobowych pomiędzy spółkami uzgodniony został też podział obowiązków związanych z ochroną Pana/i danych osobowych. Obowiązki te odpowiadają relacjom jakie łączą lub będą łączyć Pana/ią z konkretną spółką z Grupy Monument Fund. Celem wypełnienia obowiązku z art. 26 ust. 2 RODO chcemy Panu/i przedstawić zasadniczą treść uzgodnień dokonanych pomiędzy spółkami z Grupy Monument Fund dotyczących tych właśnie obowiązków:

  Nazwa spółki

  Świadczone usługi

  Zakres wykorzystywanych danych osobowych

  Obowiązki związane z ochroną danych osobowych

  Monument Fund spółka akcyjna
  1. działalność marketingowa (działania mające na celu zapoznanie Pana/i z działalnością spółek z Grupy Monument Fund, w szczególności z celem ich działalności, oferowanych w jej ramach usługach i konkretnych produktach)

  2. prowadzenie strony internetowej pod adresem:

  www.monumentfund.pl

  1. zawieranie umów z pośrednikami kredytowymi (może Pan/i dowiedzieć się o usługach i produktach Grupy Monument Fund także poprzez podmiot, z którym Monument Fund spółka akcyjna zawarła umowę pośrednictwa kredytowego; w tym wypadku pośrednik ma obowiązek uzyskania Pana/i zgody na przekazanie danych osobowych spółkom z Grupy Monument Fund)

  2. organizowanie konkursów dla pośredników

  Spółka jedynie zbiera następujące dane osobowe:

  1. Pana/i dane, na których wykorzystanie wyraził/a Pan/i zgodę,
  2. dane osobowe podawane przez Pana/ią za każdym razem kiedy się Pan/i z nami kontaktuje (w jakiejkolwiek formie) w zakresie dotyczącym naszych usług (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania) lub gdy kontaktuje się z nami Pan/i za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  3. dane dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości (np. sms) jakie wysyłamy do Pana/i, w tym łącza zawarte w tych wiadomościach, które Pan/i otworzy,
  4. Pani/Pana uwagi i opinie o świadczonych przez nas usługach,
  5. dane logowania do Pana/i konta, które Pan/i wybrał/a (nazwa użytkownika lub adres e-mail i hasło)
  1. wypełnianie wobec Pana/i obowiązków informacyjnych (określonych w art. 13 i 14 RODO) przy zbieraniu od Pana/i danych,

  2. dokumentowanie wypełnienia tych obowiązków informacyjnych,

  3. stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia ochrony Pana/i danych osobowych przy ich zbieraniu,
  4. zapewnienie aby zbierane były jedynie te Pana/i dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania,
  5. przekazywanie do Monument Support spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej informacji o chęci skorzystania przez Pana/ią z uprawnień jakie Panu/i przysługują (wskazane w pkt 10 Polityki)

  Monument Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

  1. zatrudnianie osób działających na rzecz spółek z Grupy Monument Fund

  2. świadczenie usług pośrednictwa finansowego na rzecz spółek udzielających pożyczek (Monument Support sp. z o.o. sp.k. podejmuje działania mające na celu skontaktowanie osoby zainteresowanej uzyskaniem pożyczki i kieruje ją do spółek z Grupy Monument Fund, które udzielają pożyczek)

  3. zawieranie umów z pośrednikami kredytowymi (może Pan/i dowiedzieć się o usługach i produktach Grupy Monument Fund także poprzez podmiot, z którym Monument Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zawarła umowę pośrednictwa kredytowego; w tym wypadku pośrednik ma obowiązek uzyskania Pana/i zgody na przekazanie danych osobowych spółkom z Grupy Monument Fund),

  4. organizowanie konkursów dla pośredników.

  1. dane zebrane przez

  dane osób Monument Fund spółkę akcyjną

  (co oznacza, że Monument Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dokonuje wszelkich innych czynności przetwarzania (oprócz zbierania danych) w zakresie danych, które pozyskała Monument Fund spółka akcyjna),

  1. zatrudnionych w Grupie Monument Fund,
  2. Pana/i dane wskazane we wniosku pożyczkowym,
  1. dane zawarte w dokumentach przedłożonych przez Pana/ią celem dokonania oceny Pana/i sytuacji majątkowej.
  1. wypełnianie wobec Pana/i obowiązków informacyjnych (określonych w art. 13 i 14 RODO) przy zbieraniu od Pana/i danych,
  2. dokumentowanie wypełnienia tych obowiązków informacyjnych,
  3. stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia ochrony Pana/i danych osobowych,
  4. zapewnienie aby przetwarzane były jedynie te Pana/i dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania,
  5. realizacja Pana/i praw związanych z danymi osobowymi (wskazanych w pkt 10 Polityki)
  6. zgłaszanie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych ewentualnego naruszenia ochrony danych osobowych
  7. zawiadamianie Pana/i o ewentualnym naruszeniu ochrony danych osobowych.

  Monument F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  spółki te świadczą usługi tego samego rodzaju, tj.:

  1. podejmują czynności przed zawarciem umowy pożyczki na Pani/a żądanie (np. udostępniają wniosek pożyczkowy)

  2. udzielają pożyczek (tj. są stroną umowy pożyczki, wypłacają kwotę pożyczki, kierują do pożyczkobiorcy korespondencję, podejmują czynności po zakończeniu obowiązywania umowy pożyczki, w szczególności czynności windykacyjne)

  1. Pana/i dane wskazane we wniosku pożyczkowym
  2. dane zawarte w dokumentach przedłożonych przez Pana/ią celem dokonania oceny Pana/i sytuacji majątkowej.
  1. wypełnianie wobec Pana/i obowiązków informacyjnych (określonych w art. 13 i 14 RODO) przy zbieraniu od Pana/i danych,
  2. dokumentowanie wypełnienia tych obowiązków informacyjnych,
  3. stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia ochrony Pana/i danych osobowych,
  4. zapewnienie aby przetwarzane były jedynie te Pana/i dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania,
  5. przekazywanie do Monument Support spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej informacji o chęci skorzystania przez Pana/ią z uprawnień jakie Panu/i przysługują (wskazane w pkt 10 Polityki)

  Monument F SPV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Monument F SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Monument F SPV3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Monument F SPV4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   

 8. Komu możemy udostępniać Pana/i dane osobowe?
  Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
  a. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
  b. podmioty, z którymi spółka z Grupy Monument Fund zawarła umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia księgowości (podmioty te przetwarzają Pana/i dane osobowe w imieniu danej spółki z Grupy Monument Fund, w zakresie i celach przez nią wskazanych; jednocześnie wymagamy od nich aby Pani/a dane były przez nich bezpiecznie przechowywane oraz przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nich usług).
  Możemy też przekazywać Pana/i dane osobowe innym organizacjom w następujących sytuacjach:
  a. jeśli obowiązek przekazania danych wynika z przepisu prawa lub dla celów wymiaru sprawiedliwości,
  b. jeśli udostępnienie jest konieczne celem wykonywania lub obrony praw spółek z Grupy Monument Fund.Przez jaki okres korzystamy z Pana/i danych osobowych?
  Będziemy korzystać z Pana/i danych osobowych przez okres, w jakim jest to niezbędnie konieczne. W danym przypadku okres ten może się różnić i wskazany zostanie on w klauzuli informacyjnej przekazanej Panu/i przy przekazywaniu danych spółce z Grupy Monument Fund.
  Uprawnienia związane z prawem ochrony danych osobowych?
  W odniesieniu do swoich danych osobowych ma Pan/i prawo do:
  a. dostępu do treści Pana/Pani danych osobowych,
  tj. uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
  jeżeli uważa Pan/i, że dane osobowe są nieprawidłowe może Pan/i żądać ich poprawienia,
  c. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  może Pan/i wnieść sprzeciw jeśli przetwarzamy Pana/i dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Monument Fund,
  d. prawo do usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
  w przypadku zajścia okoliczności z art. 17 ust. 1 RODO, czyli jeśli m.in. nie ma potrzeby dalszego przechowywania Pana/i danych osobowych, wycofała Pan/i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych, skutecznie zgłosiła Pan/i sprzeciw, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  m.in. w sytuacji gdy skutecznie zgłosił Pan/i sprzeciw, kwestionuje Pan/i dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pan/i by zostały one usunięte,
  f. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,
  czyli prawo do otrzymania Pana/Pani danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez Grupę Monument Fund na podstawie umowy zawartej z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pan/Pani przesłać te dane do innego administratorów danych lub zażądać aby spółka z Grupy Monument Fund przesłała te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.Aby skorzystać z powyższych praw należy się skontaktować z jednym z Administratorów danych (dane kontaktowe wskazane są w pkt 3).Może też Pan/i wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdzie Pan/i pod adresem: https://giodo.gov.pl/579
 9. Zabezpieczenia
  Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak wew. polityka uprawnień, nowoczesne rozwiązania informatyczne zapewniające bezpieczne hasłowanie, aktualne oprogramowania antywirusowe oraz ochrona przed atakami informatycznymi, wykorzystywanie bezpiecznych rozwiązań systemowych (wew. i zewn) mających na celu zabezpieczanie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób i podmiotów nie związanych z Monument Fund, oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.  Zezwalamy na dostęp tylko tym zatrudnionym przez nas osobom, które potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 10. Kontakt
  Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@monumentfund.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: 12 307 44 55.