icon

Klauzula Informacyjna

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administratorem Pana/i danych osobowych są spółki z Grupy Monument Fund:
  a. Monument Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, KRS 0000700173, tel.: 123074455, adres e-mail: biuro@monumentfund.pl,
  b. Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków, KRS 0000640924, tel.: 123074455, adres e-mail: biuro@monumentfund.pl,
  c. Pozostałe spółki z Grupy Monument Fund (pożyczkodawcy). Wykaz spółek będących pożyczkodawcami znajduje się w treści Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: www.monumentfund.pl/polityka-prywatnosci
 3. Administratorzy danych współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i przekazują sobie nawzajem jedynie te dane, które umożliwiają świadczenie usług przez danego Administratorów danych. Opis zasad wzajemnej współpracy Administratorów danych wraz z podziałem ich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pan/i w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.monumentfund.pl/polityka-prywatnosci
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
  a. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
  b. podmioty, z którymi Administratorzy danych zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pana/i dane osobowe będą zbierane przez Administratorów danych wyłącznie w celu dokonania oceny Pana/i sytuacji majątkowej pod kątem możliwości udzielenia Panu/i pożyczki przez jedną ze spółek z Grupy Monument Fund wskazanych w pkt. 2 lit. c.
 6. Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest Pana/i zgoda.
 7. Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres: rodo@monumentfund.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul. Zabłocie 25/5, 30-701 Kraków. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od każdego z Administratorów danych:
  a. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
  b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez Administratora na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego Administratora danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego Administratora, przy czym dane zostaną przez Administratora przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.
 10. Dokładny opis przysługujących Panu/i uprawnień, o których mowa w pkt 8 znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.monumentfund.pl/polityka-prywatnosci
 11. Aby skorzystać z praw wskazanych w pkt 8 należy skontaktować się z jednym z Administratorów danych.
 12. Administratorzy danych nie będzie wykorzystywać Pana/i danych osobowych do podejmowania decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 13. Administratorzy danych nie będzie przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.