Mając w planie realizację inwestycji w nieruchomość, najczęściej wybieramy sfinansowanie jej za pomocą kredytu hipotecznego. Choć takie rozwiązanie jest najpopularniejsze i przez wiele osób uznawane za bezpieczną formę pozyskania funduszy, ma swoje wady i ograniczenia. Alternatywą dla kredytów hipotecznych udzielanych przez banki są pożyczki pozabankowe. Czym różnią się te dwie formy finansowania?   

Każdy, kto kiedykolwiek ubiegał się o kredyt w banku, wie, jak bardzo sformalizowana jest cała procedura. Oprócz tego, że potencjalny kredytobiorca ma obowiązek przedstawić szereg dokumentów, musi liczyć się także z tym, że to dopiero początek drogi do uzyskania pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. Pożyczki pozabankowe odbywają się na zupełnie innych, znacznie mniej restrykcyjnych zasadach. Właśnie dlatego są one wybierane przez coraz większą liczbę ludzi, którym zależy nie tylko na czasie, lecz także na możliwości bezproblemowego pozyskania finansowania dla wymarzonej inwestycji.

Jak wyglądają pozostałe kwestie, które różnią szybkie pożyczki pozabankowe od kredytów hipotecznych udzielanych przez banki?

1. Koszty

Decydując się na zakup nieruchomości z pomocą zewnętrznego finansowania trzeba uwzględnić wszystkie koszty pożyczanego kapitału. W pożyczce udzielanej przez Monument Fund obowiązują tylko 3 składowe koszty, natomiast w kredycie hipotecznym jest ich dużo więcej, nawet do 15!

MONUMENT FUND: Koszty pożyczki to wyłącznie opłata przygotowawcza, prowizja i oprocentowanie.

BANK: Banki narzucają na kredytobiorcę nie tylko koszty prowizji i oprocentowania, lecz także dodatkowych ubezpieczeń: na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, od utraty pracy, pomostowych oraz niskiego wkładu własnego, jeśli wynosi mniej niż 20%. Nadprogramowymi kosztami są objęte również sytuacje, w których kredytobiorca decyduje się na częściową nadpłatę kapitału lub całkowitą spłatę kredytu przed terminem określonym w umowie. W niektórych bankach musimy zapłacić również za rachunek bankowy czy obowiązkową kartę kredytową dołączaną do konta.

2. Czas procesowania

Największą zaletą pożyczek pozabankowych jest ich łatwiejsza dostępność oraz brak zbędnych formalności, które wydłużają drogę do otrzymania środków finansowych na konto.

MONUMENT FUND: Czas niezbędny do otrzymania pożyczki od złożenia wszystkich dokumentów wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.

BANK: Droga do otrzymania kredytu hipotecznego jest znacznie dłuższa i wymaga dostarczenia, podpisania oraz sprawdzenia wielu dokumentów. Czas oczekiwania na środki finansowe wynosi z kolei od 4 do 8 tygodni od czasu wypełnienia niezbędnych formalności.

3. Wycena nieruchomości

Zarówno w banku, jak i w Monument Fund konieczna jest wycena nieruchomości. W obu miejscach wygląda jednak zupełnie inaczej.

MONUMENT FUND:  Jeśli nie posiadamy operatu szacunkowego możemy zlecić wycenę nieruchomości Analitykowi Monument Fund – zostanie ona wykonana bezpłatnie.

BANK: W zależności od banku, w którym ubiegamy się o kredyt hipoteczny, oraz łącznej wartości nieruchomości, wycena wiąże się z dużym kosztem, który leży po stronie klienta. Proces wyceny zajmuje kilka dni roboczych, co dodatkowo wydłuża czas procesowania.

4. Zdolność kredytowa

Uzyskanie kredytu hipotecznego jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej lub firmy. Określone zasady uniemożliwiają jakiekolwiek negocjacje, a decyzja  odmowna w banku zamyka drogę do pozyskania funduszy na realizację inwestycji. W Monument Fund zdolność kredytową oblicza się na zasadach, które nie obowiązują w bankach.

MONUMENT FUND: Do decyzji o przyznaniu odpowiedniej zdolności kredytowej nasi doradcy biorą pod uwagę przede wszystkim ocenę zabezpieczenia (nieruchomość), którą zamierza nabyć klient. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku wpływa także biznesowy cel finansowania oraz plan spłaty zobowiązań pożyczkobiorcy.

BANK: Restrykcyjne zasady przyznawania kredytów hipotecznych w bankach opierają się na scoringu, czyli na ocenie wiarygodności kredytobiorcy w chwili ubiegania się o kredyt. Wynik punktowy (im wyższy, tym lepiej) jest uzależniony między innymi od aktualnych dochodów, wcześniejszej historii kredytowej, wieku oraz szeregu innych czynników, które wpływają na decyzję o przyznaniu kredytu.

5. Formalności

Ubieganie się o kredyt w banku wymaga wielu formalności, w Monument Fund – wręcz przeciwnie. Dzięki uproszczonym kwestiom formalnym pożyczka pozabankowa jest najwygodniejszą formą pozyskania funduszy na dowolną inwestycję.

MONUMENT FUND: Sprawy formalne ograniczają się do dwóch rzeczy: wniosku o pożyczkę oraz uproszczonych dokumentów dotyczących Klienta i nieruchomości, mającej stanowić zabezpieczenie.

BANK: Droga formalna w banku zajmuje więcej czasu i obejmuje mnóstwo kwestii, którymi zajmuje się analityk kredytowy. Od czasu złożenia wszystkich dokumentów do uzyskania decyzji kredytowej, pracownik banku musi sprawdzić około 200 parametrów. Pod uwagę bierze między innymi: udokumentowanie i weryfikację dochodów, roczne rozliczenie podatkowe za ubiegły rok, wyciągi bankowe, rozmowę telefoniczną z pracodawcą, pełną dokumentację finansową firmy, dochody współmałżonka, wszystkie pozostałe zobowiązania kredytowe, staż zawodowy i historię zatrudnienia, a także liczbę dzieci. W skrajnych przypadkach analityk kredytowy sprawdza nawet portale społecznościowe, żeby ocenić prawdomówność potencjalnego kredytobiorcy.

6. Dodatkowe ograniczenia

W banku istnieje mnóstwo rygorystycznych obostrzeń, których nie można negocjować. W Monument Fund wszystkie obowiązujące zasady przyznawania pożyczek są przejrzyste i pozbawione jakichkolwiek komplikacji.  

MONUMENT FUND: O pożyczkę w Monument Fund mogą się ubiegać zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy, a także właściciele firm zarejestrowanych za granicą. Ponadto istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na zakup nieruchomości, jak również zabezpieczenia się na 2. miejscu hipotecznym – czyli w sytuacji, kiedy nieruchomość już jest obciążona hipoteką oraz został zachowany łączny próg wskaźnika LTV.

BANK: W banku większość powyższych kwestii dyskwalifikuje ubiegającego się o kredyt hipoteczny.

7. Weryfikacja w bazach informacji gospodarczej

Banki podlegają pod przepisy prawa bankowego, dlatego są zobowiązane do weryfikacji przeszłości kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Monument Fund samodzielnie decyduje o tym, komu przyzna pożyczkę. 

MONUMENT FUND: Formalności w Monument Fund są maksymalnie uproszczone, dlatego nie weryfikujemy klienta w bazach informacji gospodarczej. Na decyzję o przyznaniu pożyczki wpływa nie sama zdolność kredytowa, a ocena nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie oraz sam wnioskodawca.

BANK:  Historia kredytowa potencjalnego kredytobiorcy jest dokładnie sprawdzana we wszystkich bazach informacji gospodarczej. Jeżeli ubiegający się o kredyt ma na swoim koncie nieuregulowane zobowiązania, ma to negatywny wpływ na scoring i w konsekwencji skutkuje negatywną decyzją kredytową.

Powyższe rozwinięcie różnic pomiędzy kredytem hipotecznym w banku a pożyczkami pozabankowymi jasno wskazuje na powód, dla którego pożyczki cieszą się coraz większą popularnością. Za każdym razem, kiedy w grę wchodzi finansowanie inwestycji środkami pozyskanymi z zewnątrz, warto rozważyć obie formy finansowania i wybrać tę, która okaże się najkorzystniejsza.

Szymon Mrugała, Ekspert Finansowy