Dlaczego zabezpieczenie hipoteczne jest tak powszechne w Bankach, a w branży pożyczkowej stanowi novum?

Po pierwsze zabezpieczenie hipoteczne jest uregulowane przepisami prawa. Zabezpieczenie w formie wpisu hipotecznego jest unormowane w kodeksie cywilnym jako ograniczone prawo rzeczowe w stosunku do właściciela. Stosunek pomiędzy wierzycielem, a podmiotem władającym – właścicielem jest unormowane w odróżnieniu do innych form zabezpieczenia, jak np. przewłaszczenie, które nie jest skodyfikowane. Jest ono uznawane za bezpieczniejsze zarówno przez notariuszy, jak i klientów, z którymi rozmawiamy.

Przy zabezpieczeniu hipotecznym klient dalej pozostaje właścicielem nieruchomości. Nie naruszamy prawa posiadania ani  użytkowania nieruchomości.

Czemu nie zawsze banki i inne instytucje finansowe chcą się zabezpieczać na II miejscu hipotecznym?

Nie każdy wierzyciel chce się zabezpieczać na II miejscu, ponieważ wierzyciele są zaspokajani w kolejności, czyli zakładając czarny scenariusz jeśli klient nie reguluje swoich zobowiązań w pierwszej kolejności są zaspokojeni wierzyciele na I miejscu hipotecznym. Skupiamy się jako firma na obrocie pieniądzem taki rodzaj zabezpieczenia na II miejscu hipotecznym wymaga więcej pracy. Trzeba mieć dobrze zorganizowany system oceny ryzyka oraz kontaktu z klientem w trakcie trwania spłaty pożyczki. Klient powinien ułożyć realny plan spłaty zobowiązania, ustalić jasny cel biznesowy.

Co daje możliwość zabezpieczenia się na II miejscu hipotecznym?

Przede wszystkim możliwość dobrania środków, w przypadku kiedy klient posiada już zobowiązania hipoteczne, których nie chce spłacać. Weźmy za przykład klienta, który ma nieruchomość wartą 1.800.000 zł i  obciążoną kredytem hipotecznym w banku na kwotę 500.000 zł. Jeśli pożyczkobiorca ma już takie obciążenie, a potrzebuje dodatkowych  300.000 zł na dokończenie remontu udzielamy pożyczki na dodatkowe 300.000zł nawet w 7 dni. Nie trzeba donosić zaświadczeń o terminowości spłat i stosu dokumentów dotyczących sytuacji klienta. Dochodzą nas słuchy, że niektóre instytucje pozabankowe wymagają dobrania tych 500.000zł jako warunku udzielenia finansowania. Jest to kosztowny zabieg.

Czym jest hipoteka?

Hipoteka czyli zabezpieczenie hipoteczne to po prostu wpis w IV dziale księgi wieczystej bez naruszania prawa własności – jest to miejsce gdzie wpisują się wierzyciele.

Czym jest miejsce hipoteczne?

Miejsce, na którym wpisują się w kolejności wierzyciele w Księdze Wieczystej.Kolejność wpisów definiuje kolejność zaspokojenia ich roszczeń.

Na czym polega różnica między hipoteką przymusową a umowną?

Przy hipotece przymusowej wpisu dokonuje instytucja, wobec której dłużnik zalega z płatnościami ZUS, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy. Przy hipotece umownej, właściciel nieruchomości sam dokonuje wpisu wierzyciela do księgi wieczystej.

Czym jest opróżnione miejsce hipoteczne?

Jest to miejsce hipoteczne, które jest wolne po spłacie zobowiązania. Przykładowo jeśli klient ma 2 kredyty i spłaci pierwsze zobowiązanie, to miejsce hipoteczne jest zwalniane i można się tam wpisać jako wierzyciel np. udzielając umowy pożyczki.

 

 

Masz dodatkowe pytania? Zadaj je nam! Tel.: + 48 12 12 307 44 55 lub zostaw kontakt 

Nasz fundusz udziela finansowania Przedsiębiorcom z zabezpieczeniem na II miejscu hipotecznym co pozwala:
– ograniczyć wydatki klienta związane z koniecznością spłaty obecnych kredytów hipotecznych
– dokapitalizować przedsiębiorców mimo już zaciągniętych zobowiązań
– zachować własność nieruchomości w odróżnieniu do innych form zabezpieczenia