Informujemy, że pośrednikiem oraz zarządzającym
portfelami Monument F SPV1-6 jest KRK Partners Sp. z o.o.

Odwiedź stronę KRK PARTNERS https://krk-partners.pl

Kontakt

Monument Fund S.A.
ul. Lipska 6/U18
30-721 Kraków

NIP: 6762515007
REGON: 36562193700000

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, w całości wpłacony.